Jak opisać różnicę między długiem a kapitałem i długiem do kapitału własnego?


Odpowiedź 1:

Kapitał w tym kontekście jest definiowany jako dług plus kapitał własny. Zatem zadłużenie do kapitału równa się zadłużeniu / (dług + kapitał własny) = 1 / [1 + 1 / (dług do kapitału własnego)].

W praktyce dokładna relacja arytmetyczna może się nie utrzymywać, ponieważ ludzie używają różnych definicji do obliczania liczb.

Również w przypadku instytucji finansowych kapitał ma inną definicję.