W Javie jaka jest różnica między powiązaniem dynamicznym a zastąpieniem metody?


Odpowiedź 1:
klasa Animal {public void eat () {System.out.println („Anything”); }} klasa Horse rozszerza Animal {public void eat () {System.out.println („Warzywa”); }} class Test {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = new Animal (); obj.eat (); obj = new Horse (); obj.eat (); }}
Wszystko Warzywa

Odpowiedź 2:

Czy chciałeś zapytać o różnicę między „dynamicznym wiązaniem” a metodą „przeciążania”?

Ponieważ zastępowanie metod i „wywoływanie metod wirtualnych” (dynamiczne wiązanie) są dwiema częściami polimorfizmu Java i „nieznacznie różnią się” od przeciążania metod: ta sama nazwa metody, ale inna sygnatura.


Odpowiedź 3:

Czy chciałeś zapytać o różnicę między „dynamicznym wiązaniem” a metodą „przeciążania”?

Ponieważ zastępowanie metod i „wywoływanie metod wirtualnych” (dynamiczne wiązanie) są dwiema częściami polimorfizmu Java i „nieznacznie różnią się” od przeciążania metod: ta sama nazwa metody, ale inna sygnatura.