Czy istnieje różnica między zapytaniem ofertowym a zapytaniem ofertowym?


Odpowiedź 1:

ZO jest bardzo podobne do przetargu, ale zazwyczaj ma mniejszy rozmiar i zakres. Często są one bardziej ukierunkowane na klientów, którzy szukają informacji o cenach dla określonego zakresu prac i dostaw materiałów, sprzętu. Specyfikacje, warunki i oczekiwania są dobrze określone, a sprzedawca ma mniej obowiązków związanych z samym określeniem zakresu. RFP, elektroniczne zamówienia elektroniczne dla biznesu