Co to jest gęstość upraw? Jaka jest różnica między gęstością upraw a intensywnością upraw?


Odpowiedź 1:

Gęstość uprawy to tylko liczba roślin w obrębie danego obszaru jednostki próbki lub powiedzmy na metr kwadratowy.

Intensywność przycinania odnosi się do uprawy wielu upraw na tym samym polu w ciągu jednego roku rolniczego. Można to wyrazić jako. Jest to (powierzchnia przycięcia brutto / powierzchnia zasiewu netto) x 100). Na przykład, jeśli rolnik jest właścicielem ziemi o powierzchni 5 akrów i bierze dwie uprawy rocznie, jedną kharif i jedną rabi. Dostaje efektywny produkt netto od 10 akrów, mimo że posiada 5 akrów ziemi.