Jaka jest różnica między komórką a tkanką?


Odpowiedź 1:

Komórki

Komórki są najmniejszą jednostką funkcjonalną i strukturalną naszego ciała.

Są podjednostkami tkanek.

Pełnią funkcję wzrostu, metabolizmu, syntezy białek itp.,

Ich składniki nazywane są cząsteczkami subkomórkowymi i można je wymienić jako rybosomy, ciała Golgiego, jądro itd.,

Przechodzą mejozę i mitozę jako funkcję wzrostu i rozwoju.

Grupa komórek stanowi tkanki.

Tkanki

To grupa podobnie myślących komórek.

tj. grupa komórek (rodzaj tkanki zależy od rodzaju komórek, które łączą się, tworząc tkankę) wykonujących podobne funkcje.

Pełnią funkcje narządów, w których są członkami lub członkami.

Zawierają komórki jako podjednostki.

Przechodzą regenerację i zwłóknienie w zależności od naprawy uszkodzonych tkanek.

Grupa tkanek stanowi narząd.


Odpowiedź 2:

Komórka to najmniejsza żywa jednostka, która może utrzymać życie. Organizmy mogą być jednokomórkowe lub wielokomórkowe, co oznacza, że ​​mogą składać się odpowiednio z jednej komórki lub więcej niż jednej. Niektóre komórki w ludzkim ciele obejmują somatyczne (ciało), kielich (gruczoły jednokomórkowe) i adipocyty (komórki tłuszczowe).

Tkanka to agregat komórek, które współpracują ze sobą w celu spełnienia jakiejś funkcji. 4 główne klasy tkanek to łączna, nabłonkowa, mięśniowa i szkieletowa, z których wszystkie mają własne podgrupy.

Jednym z przykładów tkanki nabłonkowej jest najwyższa warstwa naskórka (warstwa rogowa naskórka)

Niektóre przykłady tkanki łącznej to twoje kości, krew i limfa.


Odpowiedź 3:

Komórka to najmniejsza żywa jednostka, która może utrzymać życie. Organizmy mogą być jednokomórkowe lub wielokomórkowe, co oznacza, że ​​mogą składać się odpowiednio z jednej komórki lub więcej niż jednej. Niektóre komórki w ludzkim ciele obejmują somatyczne (ciało), kielich (gruczoły jednokomórkowe) i adipocyty (komórki tłuszczowe).

Tkanka to agregat komórek, które współpracują ze sobą w celu spełnienia jakiejś funkcji. 4 główne klasy tkanek to łączna, nabłonkowa, mięśniowa i szkieletowa, z których wszystkie mają własne podgrupy.

Jednym z przykładów tkanki nabłonkowej jest najwyższa warstwa naskórka (warstwa rogowa naskórka)

Niektóre przykłady tkanki łącznej to twoje kości, krew i limfa.