Jaka jest różnica między systemem common law a systemem kodeksu cywilnego?


Odpowiedź 1:
Główna różnica między tymi dwoma systemami polega na tym, że w krajach prawa zwyczajowego orzecznictwo - w formie opublikowanych opinii sądowych - ma pierwszorzędne znaczenie, podczas gdy w systemach prawa cywilnego przeważają ustawy skodyfikowane. Ale podziały te nie są tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistości wiele krajów korzysta z mieszanki funkcji z systemów wspólnych i cywilnych.

Źródło: Jaka jest różnica między prawem zwyczajowym a prawem cywilnym?

Innymi słowy, wspólne prawo opiera się na precedensie: w przeszłości sąd stwierdził, że jest to legalne / nielegalne, więc tak właśnie będzie.

Kodeks cywilny opiera się na przepisach: organ ustawodawczy ustalił, że powinno to być legalne / nielegalne, więc tak właśnie będzie.

To, co można zauważyć, to pochodzenie przepisów / zasad: w prawie powszechnym ktoś czuje się skrzywdzony przez kogoś innego (oszukany, okradziony, zraniony itp.) I zwraca się do sądu, aby ocenić sytuację. Sąd próbuje dojść do sedna konkretnej sprawy i ostatecznie stwierdza, gdzie leży prawda.

Natomiast w systemie kodeksu cywilnego ktoś uważa, że ​​społeczeństwo powinno zachowywać się w określony sposób: „Powinniśmy rozdzielić nasze śmieci!” lub „Kobiety powinny otrzymywać równe wynagrodzenie dla mężczyzn!” lub „Nie powinno być możliwe zwolnienie pracowniczki, która jest w ciąży!” Następnie ktoś próbuje zebrać poparcie dla sprawy, zostać wybranym / zdobyć kogoś, kto jest już wybrany na pokładzie, zaproponować nowe prawo i zasadniczo ustanowić prawo „Hej! Społeczeństwo! Zmień zgodnie z moimi życzeniami! ”

To ładnie ilustruje mocne i słabe strony obu systemów:

  • We wspólnym prawie należy dokonać istotnych ustaleń, a decyzja powinna opierać się na silnym poczuciu sprawiedliwości. Niestety, jeśli dwie strony postępowania sądowego należą do różnych kast społecznych lub jeśli jedna z nich jest ofiarą systemowa ostracyzacja, sąd może orzekać niesprawiedliwie. W Kodeksie cywilnym prawa mogą być wykorzystywane do popychania społeczeństwa do przodu - coś, czego prawo zwyczajowe jest mniej zdolne. Jest to oczywiście siła tylko wtedy, gdy postępujesz w tym konkretnym temacie; konserwatyści dostają tętniaki tylko wtedy, gdy wspominasz o tej zdolności. Niestety populizm i apele do emocji mogą skutkować wdrożeniem przepisów, które są żałośnie nieodpowiednie - albo zbyt surowe i zbyt szerokie w porównaniu z wąskim zakresem tego, co chcieli zrobić, lub niewystarczająco przemyślane i dlatego żałośnie słabe.