Jaka jest różnica między rozkładem a funkcją?


Odpowiedź 1:

W teorii i statystyce prawdopodobieństwa rozkład prawdopodobieństwa jest funkcją matematyczną, która zapewnia prawdopodobieństwo wystąpienia różnych możliwych wyników w eksperymencie. Mówiąc bardziej technicznie, rozkład prawdopodobieństwa jest opisem losowego zjawiska pod względem prawdopodobieństwa zdarzeń. Na przykład, jeśli zmienna losowa X jest używana do oznaczenia wyniku rzutu monetą („eksperyment”), wówczas rozkład prawdopodobieństwa X przyjąłby wartość 0,5 dla X = głów i 0,5 dla X = ogonów (zakładając, że moneta jest sprawiedliwa). Przykłady przypadkowych zjawisk mogą obejmować wyniki eksperymentu lub ankiety.

Funkcja była pierwotnie idealizacją tego, jak zmienna ilość zależy od innej ilości. Na przykład pozycja planety jest funkcją czasu. Historycznie koncepcja ta została opracowana za pomocą rachunku nieskończenie małego pod koniec XVII wieku, a do XIX wieku rozważane funkcje były zróżnicowane (to znaczy miały wysoki stopień regularności). Pojęcie funkcji zostało sformalizowane pod koniec XIX wieku pod względem teorii mnogości, co znacznie poszerzyło zakres zastosowania tego pojęcia.

Źródło - Wikipedia