Jaka jest różnica między biznesem, ekonomią i handlem?


Odpowiedź 1:

Wszystkie te trzy warunki są od siebie wzajemnie powiązane i bardzo ze sobą powiązane, ale między nimi istnieje ogromna różnica.

Handel jest pojęciem szerokim, oznacza różne działania związane z Kupowaniem i sprzedażą na bardzo dużą skalę, zwykle wymaga dużego kapitału i dużego wpływu. Handel odbywa się na dużą skalę, co ma wpływ na rynek i środowisko.

Z drugiej strony działalność gospodarczą można zdefiniować jako działalność gospodarczą prowadzoną w celu uzyskania środków do życia. Jest podobny do handlu, dzieje się na mniejszą skalę, a głównym motywem jest zarabianie na życie poprzez zysk.

Ekonomia zajmuje się produkcją, zużyciem, dystrybucją i wykorzystaniem zasobów oraz generowaniem Weath na wyższym poziomie. Zwykle zapewnia wsparcie dla handlu i biznesu w tym, jak to zrobić, kiedy to zrobić, kto musi to zrobić.

Zmiany są mile widziane. Dziękuję Ci