Jaka jest różnica między instytucjami a regulacjami?


Odpowiedź 1:

Durkheim opisał socjologię jako naukę o instytucjach, ich genezie i funkcjach. Czym więc są instytucje w oczach socjologów? Dla socjologów instytucje to (i) formy społeczne, które się reprodukują i (ii) rządzą zachowaniami jednostek w danej społeczności. Przykładami instytucji są rządy, rodzina, języki ludzkie, uniwersytety, szpitale, korporacje biznesowe i systemy prawne. Reżim regulacyjny to instytucja (w języku socjologii).

Warto zauważyć, że większość ekonomistów ignoruje instytucje. Ekonomiści głównego nurtu uważają regulacje za reguły i ich egzekwowanie. Reguły te są ustalane przez organy regulacyjne na podstawie opinii wszystkich znanych ekonomistów. Ekonomiści nie widzą reżimu regulacyjnego (lub nie chcą go widzieć) jako żywej formy społecznej. Uznają jednak istnienie zjawiska zwanego „wychwytywaniem regulacyjnym”, w którym ekonomiści i ich klienci regulatorzy są przechytrzeni przez szczególne interesy. Oznacza to, że reżim regulacyjny czasami wydaje się mieć własne zdanie.