Jaka jest różnica między największą 4-cyfrową a najmniejszą 5-cyfrową liczbą?


Odpowiedź 1:

Biorąc pod uwagę liczby dodatnie, najmniejsza 5-cyfrowa liczba = 10000, a największa 4-cyfrowa liczba = 9999. Różnica między nimi wynosi 1.

Biorąc pod uwagę liczby dodatnie i ujemne, najmniejsza 5-cyfrowa liczba = -99999, a największa 4-cyfrowa liczba = 9999. Różnica między nimi wynosi 109998.