Jaka jest dokładna różnica między podatkiem drogowym a podatkiem drogowym? Dlaczego płacimy podatek od opłat drogowych, nawet jeśli już płacimy dużą kwotę za podatek drogowy?


Odpowiedź 1:

Podatek drogowy należy uiścić za pojazd, zanim będzie można go prowadzić po drodze publicznej. Zwykle jest wypłacany w momencie zakupu nowego pojazdu.

Opłata drogowa jest pobierana od pojazdów, które chcą dojeżdżać do pracy na niektórych autostradach i mostach. Rząd lub organ lokalny nakłada podatek drogowy od dróg lub mostów w celu odzyskania pieniędzy wydanych na budowę tej drogi lub mostu. Podatek drogowy może być również pobierany w celu odzyskania wydatków na utrzymanie drogi lub mostu.

Podatek drogowy jest w większości jednorazowy. Jednak podatek drogowy należy uiścić za każdym razem, gdy pojazd jedzie drogą lub mostem, na którym pobierana jest opłata drogowa.

Mam nadzieję że to pomoże.


Odpowiedź 2:

Podatek drogowy to podatek nakładany na każdy pojazd przejeżdżający przez drogę. Po opłaceniu podatku drogowego od pojazdu, może on jeździć po wszystkich drogach w stanie. Natomiast opłata za przejazd jest opłatą za użytkowanie dowolnej części drogi lub mostu specjalnie odłożonej jako taka. Wcześniej za panowania cesarskiego nie było podatku drogowego, ale były tylko opłaty drogowe. Biorąc pod uwagę trudność pobierania opłat za przejazd w wielu punktach, wprowadzono podatek drogowy zastępujący opłaty za zunifikowany podatek za przejazd.

Teraz pobierane są opłaty drogowe oprócz podatku drogowego w wielu punktach za korzystanie z niektórych części dróg lub mostów w ten sposób zgłoszonych. Teoretycznie sprowadza się to do podwójnego opodatkowania i dlatego można powiedzieć, że jest nielegalne.

Ale w praktyce pobór opłat jest uzasadniony. Budowa dróg i mostów stała się bardzo droga. Zwykła alokacja z budżetu państwa i rządu centralnego może nie być wystarczająca do pokrycia rutynowych napraw i kosztów wymiany. W tej sytuacji ogromne wydatki na budowę dróg i mostów można pokryć jedynie poprzez finansowanie zewnętrzne lub specjalne budżetowanie. Kwotę pożyczoną od zewnętrznych podmiotów finansujących należy w przyszłości spłacić wraz z odsetkami. Kwota wymagana do spłaty zewnętrznego podmiotu finansującego jest pokrywana poprzez pobór opłat.

Jeżeli na budowę nowych dróg i mostów nie będzie zależeć finansowanie zewnętrzne, może to wymagać długiego oczekiwania, w którym to okresie społeczeństwo może zostać pozbawione usług związanych z nowymi drogami i mostami. Korzyści związane z budową nowych dróg i mostów są różnorodne. Może to pomóc w zmniejszeniu korków, skróceniu czasu dojechania do określonego miejsca lub zapewnieniu dobrego komfortu jazdy i tak dalej. Krótko mówiąc, mogą wystąpić oszczędności w kosztach eksploatacji pojazdów. Płacąc opłatę drogową, wydaje się tylko część zaoszczędzonych kosztów, więc ekonomicznie jest to dobra opcja.

Inna kwestia polega na tym, że jeśli na budowę nowych dróg i mostów zależy finansowanie ze środków publicznych, może to wymagać podwyższenia podatku od pojazdów / podatku drogowego. Jeżeli podatek drogowy zostanie podwyższony, ciężar spoczywa na każdym użytkowniku pojazdu, niezależnie od tego, czy jest on bezpośrednim użytkownikiem nowych wybudowanych dróg lub mostów. Dlatego korzystniejsze jest pobieranie podatku od bezpośrednich użytkowników. Opłatę za przejazd można uznać za podatek od bezpośrednich użytkowników nowych dróg lub mostu.


Odpowiedź 3:

Podatek drogowy to podatek nakładany na każdy pojazd przejeżdżający przez drogę. Po opłaceniu podatku drogowego od pojazdu, może on jeździć po wszystkich drogach w stanie. Natomiast opłata za przejazd jest opłatą za użytkowanie dowolnej części drogi lub mostu specjalnie odłożonej jako taka. Wcześniej za panowania cesarskiego nie było podatku drogowego, ale były tylko opłaty drogowe. Biorąc pod uwagę trudność pobierania opłat za przejazd w wielu punktach, wprowadzono podatek drogowy zastępujący opłaty za zunifikowany podatek za przejazd.

Teraz pobierane są opłaty drogowe oprócz podatku drogowego w wielu punktach za korzystanie z niektórych części dróg lub mostów w ten sposób zgłoszonych. Teoretycznie sprowadza się to do podwójnego opodatkowania i dlatego można powiedzieć, że jest nielegalne.

Ale w praktyce pobór opłat jest uzasadniony. Budowa dróg i mostów stała się bardzo droga. Zwykła alokacja z budżetu państwa i rządu centralnego może nie być wystarczająca do pokrycia rutynowych napraw i kosztów wymiany. W tej sytuacji ogromne wydatki na budowę dróg i mostów można pokryć jedynie poprzez finansowanie zewnętrzne lub specjalne budżetowanie. Kwotę pożyczoną od zewnętrznych podmiotów finansujących należy w przyszłości spłacić wraz z odsetkami. Kwota wymagana do spłaty zewnętrznego podmiotu finansującego jest pokrywana poprzez pobór opłat.

Jeżeli na budowę nowych dróg i mostów nie będzie zależeć finansowanie zewnętrzne, może to wymagać długiego oczekiwania, w którym to okresie społeczeństwo może zostać pozbawione usług związanych z nowymi drogami i mostami. Korzyści związane z budową nowych dróg i mostów są różnorodne. Może to pomóc w zmniejszeniu korków, skróceniu czasu dojechania do określonego miejsca lub zapewnieniu dobrego komfortu jazdy i tak dalej. Krótko mówiąc, mogą wystąpić oszczędności w kosztach eksploatacji pojazdów. Płacąc opłatę drogową, wydaje się tylko część zaoszczędzonych kosztów, więc ekonomicznie jest to dobra opcja.

Inna kwestia polega na tym, że jeśli na budowę nowych dróg i mostów zależy finansowanie ze środków publicznych, może to wymagać podwyższenia podatku od pojazdów / podatku drogowego. Jeżeli podatek drogowy zostanie podwyższony, ciężar spoczywa na każdym użytkowniku pojazdu, niezależnie od tego, czy jest on bezpośrednim użytkownikiem nowych wybudowanych dróg lub mostów. Dlatego korzystniejsze jest pobieranie podatku od bezpośrednich użytkowników. Opłatę za przejazd można uznać za podatek od bezpośrednich użytkowników nowych dróg lub mostu.


Odpowiedź 4:

Podatek drogowy to podatek nakładany na każdy pojazd przejeżdżający przez drogę. Po opłaceniu podatku drogowego od pojazdu, może on jeździć po wszystkich drogach w stanie. Natomiast opłata za przejazd jest opłatą za użytkowanie dowolnej części drogi lub mostu specjalnie odłożonej jako taka. Wcześniej za panowania cesarskiego nie było podatku drogowego, ale były tylko opłaty drogowe. Biorąc pod uwagę trudność pobierania opłat za przejazd w wielu punktach, wprowadzono podatek drogowy zastępujący opłaty za zunifikowany podatek za przejazd.

Teraz pobierane są opłaty drogowe oprócz podatku drogowego w wielu punktach za korzystanie z niektórych części dróg lub mostów w ten sposób zgłoszonych. Teoretycznie sprowadza się to do podwójnego opodatkowania i dlatego można powiedzieć, że jest nielegalne.

Ale w praktyce pobór opłat jest uzasadniony. Budowa dróg i mostów stała się bardzo droga. Zwykła alokacja z budżetu państwa i rządu centralnego może nie być wystarczająca do pokrycia rutynowych napraw i kosztów wymiany. W tej sytuacji ogromne wydatki na budowę dróg i mostów można pokryć jedynie poprzez finansowanie zewnętrzne lub specjalne budżetowanie. Kwotę pożyczoną od zewnętrznych podmiotów finansujących należy w przyszłości spłacić wraz z odsetkami. Kwota wymagana do spłaty zewnętrznego podmiotu finansującego jest pokrywana poprzez pobór opłat.

Jeżeli na budowę nowych dróg i mostów nie będzie zależeć finansowanie zewnętrzne, może to wymagać długiego oczekiwania, w którym to okresie społeczeństwo może zostać pozbawione usług związanych z nowymi drogami i mostami. Korzyści związane z budową nowych dróg i mostów są różnorodne. Może to pomóc w zmniejszeniu korków, skróceniu czasu dojechania do określonego miejsca lub zapewnieniu dobrego komfortu jazdy i tak dalej. Krótko mówiąc, mogą wystąpić oszczędności w kosztach eksploatacji pojazdów. Płacąc opłatę drogową, wydaje się tylko część zaoszczędzonych kosztów, więc ekonomicznie jest to dobra opcja.

Inna kwestia polega na tym, że jeśli na budowę nowych dróg i mostów zależy finansowanie ze środków publicznych, może to wymagać podwyższenia podatku od pojazdów / podatku drogowego. Jeżeli podatek drogowy zostanie podwyższony, ciężar spoczywa na każdym użytkowniku pojazdu, niezależnie od tego, czy jest on bezpośrednim użytkownikiem nowych wybudowanych dróg lub mostów. Dlatego korzystniejsze jest pobieranie podatku od bezpośrednich użytkowników. Opłatę za przejazd można uznać za podatek od bezpośrednich użytkowników nowych dróg lub mostu.